COVID-19

In verband met de COVID-19 pandemie is het plannen en uitvoeren van fotoshoots lastiger geworden. Shoots op binnen locaties zijn zo goed als niet mogelijk, alsmede door de huidige lockdown die tot in ieder geval 9 februari 2021 ingevoerd blijft.
Shoots op buiten locaties kunnen over het algemeen wel doorgang vinden. Uiteraard met de op dat moment geldende richtlijnen van het RIVM in acht nemende.

Per 12-01-2021:
Fotoshoots met groepen kunnen momenteel niet plaatsvinden, daar de maximale groepsgrootte twee personen bedraagt. Individuele fotoshoots kunnen wel doorgang vinden, de 1,5 meter regel wordt hierin uiteraard gehandhaafd.

Per 23-01-2021:
Fotoshoots in de avonduren kunnen doorgang vinden, maar met een maximale eindtijd van 20.00 uur. Dit in verband met de avondklok, waarbij men tussen 21.00 uur en 04.30 uur niet op straat mag zijn zonder geldige rede en zonder geldige documenten. Deze avondklok geldt nog tot en met minimaal 9 februari 2021 en dus zullen er tot en met die datum geen shoots plaatsvinden die later eindigen van 20.00 uur.